CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL / AGM Friday 11th October 2019

Sep 8, 2019

Annwyl pawb | Dear all

The AGM of the Federation of Museums and Art Galleries of Wales will be held at 11.30am on Friday 11 October 2019 at Ceredigion Museum, Aberystwyth.

After the AGM and a light lunch, sessions will be held celebrating all that’s good in Welsh Museums and to update members on key projects and advocacy.

This year most Committee posts will be open for election. If you are interested in standing for committee, please ask a Federation member to nominate you and another to second and complete the Nomination Form.

Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol am 11.30am ddydd Gwener 11 Hydref 2019 yn Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth.

Ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chinio ysgafn, cynhelir sesiynau yn dathlu popeth sy'n dda am Amgueddfeydd Cymru ac i ddiweddaru aelodau ar brosiectau allweddol ac eiriolaeth.

Eleni, bydd y rhan fwyaf o swyddi’r Pwyllgor yn agored i etholiad. Os oes diddordeb gennych mewn sefyll ar gyfer pwyllgor, gofynnwch i aelod eich enwebu ac un arall i eilio a chwblhewch y Ffurflen Enwebu sydd ynghlwm.

Hope to see you in Aberystwyth! | Gobeithio i weld chi yn Aberystwyth!

Victoria Rogers MA AMA

Llywydd | President

Agenda Eng Cym

CCB Letter Eng Cym

Booking Form Eng Cym

Enwebu Pwyllgor Ffederasiwn

Nomination Form