Gŵyl Amgueddfeydd Cymru 2019

Sep 8, 2019

Gŵyl Amgueddfeydd Cymru 2019

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn annog amgueddfeydd ac orielau ledled Cymru i roi cyfle i ymwelwyr fwynhau amrywiaeth o ddigwyddiadau yn ystod gwyliau hanner tymor mis Hydref.

Mae Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru yn cynnig grantiau i gefnogi digwyddiadau yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd Cymru. Mae pob amgueddfa ac oriel achrededig (neu sy’n gweithio tuag at hynny) yng Nghymru yn gymwys i wneud cais.

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru 2019 ar ddydd Sadwrn 26 ain Hydref i dydd Sul 3ydd Tachwedd

Gwybodaeth am Grantiau 2019

Ffurflen Gais Cymraeg Gwyl 2019