CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 2018 / Annual General Meeting 2018

Sep 17, 2018

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 2018 Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol am 11.30am ddydd Gwener 19 Hydref 2018 yn Amgueddfa Wrecsam. Ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chinio ysgafn, cynhelir sesiynau yn dathlu popeth sy'n dda am Amgueddfeydd Cymru gan hefyd feddwl am ein dyfodol. Mae manylion pellach, papurau a ffurflen archebu ar gyfer y CCB wedi’i atodi. ANNUAL GENERAL MEETING 2018 The AGM of the Federation of Museums and Art Galleries of Wales will be held at 11.30am on Friday 19 October 2018 at Wrexham Museum. After the AGM and a light lunch, sessions will be held celebrating all that’s good in Welsh Museums and thinking about our future. Please find linked below, further details, papers and booking form for the AGM. Booking Form 

Constitution Change 

Nomination Form. 

Notice of AGM 2018.